AB Sollentunahem är Sollentuna kommuns bostadsbolag och äger omkring 5 800 hyresbostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen och de flesta ligger intill de fem pendeltågsstationerna i Sollentuna. Sollentunahems uppdrag innebär att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder, samt att bidra till ett aktivt till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

AB Sollentunahem

Maria Stockhaus Ordförande
Tomas Franzén Suppleant