VERKSAMHET OCH AFFÄRSIDÉ́ AB SOLOM är ett helägt kommunalt bolag som erbjuder tjänster inom vård- och omsorg, huvudsakligen i Sollentuna. Vår verksamhet består av olika typer av äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsvariation och ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande.
Vi vänder oss till både barn, ungdomar och vuxna. I vårt uppdrag ingår att säkerställa det kommunala alternativet inom vård och omsorg och som kommunens utvecklingsresurs driva utveckling på området.
Affärsidé
Vi stärker individens rött att ta huvudrollen i sitt eget liv. Vi är ett kommunalt alternativ med hög kvalitet och trygghet. Vi är en inspirationskälla och förebild inom vård- och omsorgsområdet.

VISION OCH VÄRDEGRUND

Vision
Genom att överträffa kundens förväntningar är vi förstahandsalternativet.

Värdegrund
* Alla människor är unika med lika värde
* Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet.
* Alla människor har rätt att uppleva meningsfullhet.

DET UNIKA MED AB SOLOM

* Det första kommunala vård- och omsorgsbolaget i Sverige
* Trygga, seriösa och lokala ägare och största utföraren inom vård- och omsorg i Sollentuna
* Stor verksamhetsbredd – representerade inom alla vård- och omsorgssegment i kommunen
* Mycket stark lokal förankring och kännedom – ”Närodlad omsorg”
* Nära ledarskap på alla nivåer
* Inget vinstuttag – all ev. vinst återinvesteras i verksamheten

Torbjörn Rosdahl Ordförande
Björn Karlsson Suppleant