SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag

Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart
Det ska vara enkelt för våra kunder att ha med oss att göra och vi utvecklar våra tjänster i samklang med våra kunder. Visionen pekar också ut vägen mot ett hållbart samhälle vilket i sin tur kräver en helhetssyn på våra energisystem. SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.

SEOM är ett modernt infrastrukturbolag med följande verksamheter:

Elnät: Sollentuna Energi och Miljö svarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun
Elhandel: Bolagets elförsäljning
Stadsnät: Bredbandsnätet i Sollentuna
Fjärrvärme: Sollentuna Energi och Miljö svarar för hela distributionen av fjärvärme i Sollentuna kommun. SEOM är delägare i Bristaverket 2, Märsta, med en 15% andel.
Renhållning – ansvarar för att samla in och ta hand om sopor från hushåll och företag inklusive källsortering och återvinning
Vatten, drift, underhåll och förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Sollentuna, beräkning och debitering av anläggnings- och brukningsavgifter. I uppdraget ingår också att leverera dricksvatten och att ta emot avloppsvatten.

SEOM, Sollentuna Energi&Miljö AB
Folke Anger Ledamot
Olof Hjelm Suppleant