Sollentuna Kommunfastigheter AB bildades 2016. Bolaget ansvarar för kommunala verksamhetsfastigheter, bland annat särskilda boenden och LSS-boenden. Bolaget äger och förvaltar även kommersiella fastigheter.

Sollentuna kommunfastigheter AB
Thomas Ardenfors Ordförande
Maud Lindberg Suppleant