Övriga förtroende valda
Daniela Rawensparr Ersättare
Förskoleberedningen
Veronica Liedberg Förste vice ordförande