Klimatnämnden (KLN)
Klimatnämnden ska fortsätta arbetet som Miljöutskottet påbörjat, för att nå målen i Kommunens Miljöplan, att Sollentuna kommun inte ska tära på jordens resurser och att utsläpp av växthusgaser ska vara noll 2040.
Miljöplanen antog Kommunfullmäktige den 15 september 2016.
Birgitta Schwinn 1:e vice ordförande
Åsa Söderberg ledamot
Amir Tork ersättar
Franz Brejcha ersättar