Utbildningsnämndens ansvar för förskolan, grundskolan, gymnasiet och grundsärskolan i Sollentuna.

UTBILNINGSNÄMNDEN
Soley Aksöz Lithborn
08-57921586
ordförande soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se
Diana Mamendi ledamot
Malin Barthelson ersättare
Jonas Syrén ersättare