Barn- och Ungdomsnämnden
Soley Aksöz Lithborn ordförande
Rickard Truedsson ledamot
Hanna Olofsson ledamot
Diana Mamendi ersättare
Peder Ekstrand ersättare
Jacqueline Anagrius -Collin ersättare
Malin Barthelson ersättare