Barn -och Ungdomsnämndens ansvar för förskolan, grundskolan och grundsärskolan i Sollentuna.

Barn- och Ungdomsnämnden
Soley Aksöz Lithborn
08-57921586
ordförande soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se
Rickard Truedsson ledamot
Hanna Olofsson ledamot
Diana Mamendi ersättare
Peder Ekstrand ersättare
Jacqueline Anagrius -Collin ersättare
Malin Barthelson ersättare