Kultur- och Fritidsnämnden (KFN)
Bo Halbert 1:e vice ordförande
Margaretha Svegander ledamot
Andras Patay ledamot
Birgitta Hultkvist ersättare
Latifeh Sedigheh Amiri ersättare