Kultur- och Fritidsnämnden (KFN)
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för:

* allmän kulturverksamhet
* biblioteksverksamhet
* kulturskola
* idrottsverksamhet
* fritidsverksamhet för ungdomar
* turism
* tillstånd för lotteriverksamhet
* bidrag till ungdoms kultur/idrottsföreningar och handikapporganisationer

KFNs verksamhet bidrar även till folkhälsa med alla olika idrottsaktiviteter samt de olika kulturaktiviteterna bidrar också till det ”informella” lärandet.

Bland prioriterade grupper finns personer med funktionsnedsättning, nya personer i Sverige samt unga som upplever utanförskap.
Vi har en mängd hallar/anläggningar av olika slag i kommunen. Friidrottshallen har fått pris som Sveriges bästa, likaså har ridhuset i Viby korats.
Vi ligger i topp i Sverige vad gäller Sollentunabornas uppfattning om fritid, idrott och kultur enligt de mätningar som genomförs regelbundet av Statistiska Centralbyrån.

KFN har 9 ledamöter som väljs varje år. Moderaterna har 2 ledamöter och 2 ersättare.

Bo Halbert 1:e vice ordförande
Birgitta Hultkvist ledamot
Erik Lundmark ersättare
Iovka Yvonne Simholm ersättare