Stadsbyggnadsnämnden (SBN)
Thomas Ardenfors ordförande
Marianne Lindmark ersättare
Rolf Olsson ersättare