Stadsbyggnadsnämnden (SBN)
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att besluta om att ta fram detaljplaner och rekommendationer till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige vilka detaljplaner som skall antas och vinna laga kraft. Nämnden arbetar även med att rekommendera hur kommunen skall använda sin mark och vilka förvärv kommunen bör göra.

 

Rickard Truedsson 1 vice ordförande
Anders Hultkvist ledamot
Marianne Lindmark Stjernswärd ersättare
Peder Ekstran ersättare