Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för:
– gymnasieutbildning inklusive Rudbecks gymnasium
– vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
– Arbetsmarknad och sysselsättning

Våra gymnasieelever har höga betyg och de flesta gör färdigt utbildningen. Vi arbetar för ännu högre resultat både för elever som bor i Sollentuna och för elever som går på Rudbecks gymnasium.

Arbete och egen försörjning ger personlig frihet. Den som gått ut gymnasiet kan se fram emot en god arbetsmarknad, men för den som inte har det och för den som kommit som vuxen till Sverige är det viktigt att kunna komplettera sin utbildning. Därför är vi i Sollentuna generösa med komvux och SFI, och hjälper också till med coachning och arbetsvalidering för den som står långt från arbetsmarknaden.

UAN har 11 ledamöter som väljs varje år. Moderaterna har 4 ledamöter och 3 ersättare.

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Åsa Söderbergh 1:e vice ordförande
Veronica Liedberg ledamot
Michael Bergmanolson ledamot
Håkan Westin ledamot
Tommy Höijer ersättare
Karl-Evert Wannberg ersättare
Helena Lind Trotzenfeldt ersättare