Kompetens och arbetsmarknadsnämnden (KAN) ansvarar för:
– vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
– Arbetsmarknad och sysselsättning

Arbete och egen försörjning ger personlig frihet. Den som gått ut gymnasiet kan se fram emot en god arbetsmarknad, men för den som inte har det och för den som kommit som vuxen till Sverige är det viktigt att kunna komplettera sin utbildning. Därför är vi i Sollentuna generösa med komvux och SFI, och hjälper också till med coachning och arbetsvalidering för den som står långt från arbetsmarknaden.

KAN har 11 ledamöter som väljs varje år. Moderaterna har 2 ledamöter och 2 ersättare.

KOMPETENS-OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN (KAN)
Amiri Latifeh 1:e vice ordförande
Tommy Höijer ledamot
Karl-Evert Wannberg ersättare
Gustaf Skulason ersättare