Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Åsa Söderbergh 1:e vice ordförande
Veronica Liedberg ledamot
Michael Bergmanolson ledamot
Håkan Westin ledamot
Tommy Höijer ersättare
Karl-Evert Wannberg ersättare
Helena Lind Trotzenfeldt ersättare