Vård- och Omsorgsnämnden (VON)
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:
• vård och omsorg om äldre personer
• personer med funktionshinder
• ledning av den kommunala hälso- och sjukvården
• bostadsanpassning
• kommunala patientnämndsverksamheten
• riksfärdtjänst
Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs varje år
Moderaterna har 2 ledamöter och 2 ersättare
Budgeten är på 937,8 miljoner, 25,2 % av kommunens budget.
Christer Mårtensson ledamot
Michael Bergmanolson ledamot
Katarina Väistö ersättare
Joakim Stockhaus ersättare