Vård- och Omsorgsnämnden (VON)
Christer Mårtensson ledamot
Michael Bergmanolson ledamot
Katarina Väistö ersättare
Joakim Stockhaus ersättare