Vård- och Omsorgsnämnden (VON)
Birgitta Sturesson 1:e vice ordförande
Jan Kvistrum ledamot
Jan Elshult ledamot
Jonas Syrén ledamot
Joakim Stockhaus ersättare
Christer Mårtensson ersättare
Åsa Nybacka ersättare
Franz Brejcha ersättare