Natur- och Tekniknämnden(NTN)
Thomas Ardenfors Ordförande
Jacqueline Anagrius Collin ledamot
Gunnar Örnéus ersättare
Jonas Löfgren ersättare