Välkommen till medlemsmöte!

Härmed inbjuds du som medlem till medlemsmöte med Sollentunamoderaterna tisdagen den 26/3 kl. 18.00. Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M) informerar om kommunen som den ser ut idag och om de moderata framtidsplanerna i kommunen!

Kallelse till årsmöte