Intresseanmälan uppdrag 2019 Moderaterna


Inför valet har du nu möjlighet att till valberedningen anmäla intresse för de uppdrag som (M) har att besätta efter valet. Anmälan ska göras till Benkt Kullgard på denna blanket som skickas till Benkt Kullgard, Trädgårdsvägen 73,  191 46 Sollentuna eller som scannad blankett till b.kullgard@gmail.com senast 15 augusti.


Namn________________________________________________________

Önskemål 1_________________________________

Önskemål 2_________________________________

Uppdrag (obs att det kan ske vissa ändringar organisatoriska ändringar efter valet)


 

Nämnder
BUN (Barn- och ungdomsnämnden) Kommunfastigheter AB
KFN (Kultur och fritidsnämnden) Domstolar
MBN (Miljö- och byggnadsnämnden) Attunda tingsrätt
SBN (Stadsbyggnadsnämnden) Svea Hovrätt
SN (Socialnämnden) Förvaltningsrätten
TFN (Trafik- och fastighetsnämnden) Tryckfrihetsmål
UAN (Utbildnings- och arbetsmarknadsn) Kommunförförbund
VN (Valnämnden) Käppala
VON (Vård -och omsorgsnämnden) Norrvatten
Överförmyndarnämnden SÖRAB
Bolagsstyrelse
SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB) Övrigt
SH (Sollentunahem AB) Funktionshindersrådet
AB SOLOM ordförande/gruppledare