Sollentuna stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016 och är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Dotterbolag i koncernen är Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB SOLOM och SEOM.

Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Henrik Thunes Ordförande
Birgitta Schwinn Suppleant