1,3 miljoner personer är inte självförsörjande

Kan vara en bild av text där det står ”1300000 300 1 personer i Sverige är inte självförsörjande. M Sverige behöver en ny regering som kan ta tag arbetslösheten.”

4 miljoner av Sveriges 10 miljoner invånare står för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Att ha ett eget arbete och kunna försörja sig själv är grundläggande faktorer för att människor ska kunna ha ett välfungerande liv. Ett jobb kan göra stor skillnad för den enskilda, men också för samhället. Siffror från Svenskt Näringsliv visar att hela 1,3 miljoner personer i Sverige är inte självförsörjande.

Fler människor borde få chansen att komma i arbete. Därför föreslår vi bland annat:

🔵 Sänkt skatt för alla människor som jobbar

🔵 Sänka kostnaderna för att anställa långtidsarbetslösa

🔵 Bidragstak så att det alltid lönar sig att jobba