Årsmöte MUF Sollentuna

När: Torsdag den 23 januari kl. 13.00
Var:  Norra Malmvägen 143 The Factory, Plan 2, rum Visby

Härmed kallas samtliga medlemmar i MUF Sollentuna till årsmöte för verksamhetsåret 2020/2021. Årsmötet påbörjas kl. 17:00 den 5 februari. Årsmötet äger rum i The Factory (glashuset i Häggvik), plan 2 i rummet ”Visby.”

På årsmötet ska en ny styrelse för verksamhetsåret väljas.

Alla föreningens medlemmar är välkomna att kandidera.

Kandidaturer skickas till valberedningens sammankallande Hanna Olofsson, hanna.maria.olofsson@gmail.com senast den 1 februari 2020.

Varje medlem har rätt att väcka förslag till årsmötet, i form av motioner. Motioner skickas till ordförande Tommy Höijer på e-mail tommy.hoijer@hotmail.se senast den 1 februari 2020.

Vid eventuella frågor om årsmötet kan du höra av dig till Tommy Höijer per mail eller på 0736341454.

Välkomna!
Tommy Höijer
Ordförande MUF Sollentuna