Att vara styrelseledamot i kommunalt bolag

Folke Anger

Jag sitter i styrelsen för SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, som är ett lokalt energi- och miljöbolag. SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara- och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering. Som styrelseledamot ser jag det som mina huvuduppgifter att bolaget ska hålla låga taxor och att bolaget systematiskt jobbar mot ett mer hållbart samhälle. SEOM arbetar kontinuerligt med att sänka utsläppen från kraftvärmeverken som producerar fjärrvärme och el till Sollentuna. Om du har valt SEOM som ditt elhandelsbolag är 100% av den inköpta elen från vatten- och vindkraft. SEOM erbjuder även solpaneler och laddstolper till elbilar. Som civilingenjör är det glädjande att se den snabba tekniska utvecklingen som sker som skapar möjligheter ett skapa ett än mer hållbart samhälle. Utöver SEOM så är jag ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Vid sidan av mitt samhällsintresse och engagemang i Sollentunamoderaterna så är jag produktledningschef på Ericsson i Kista med globalt ansvar för paketkärnnätet. Idag har vi mer än 25 5G nät i drift med de delar som jag är ansvarig för. Jag hoppas att Sverige under 2020 också får igång 5G kommersiellt i större skala.

På fritiden är det full fart för mig och min fru att följa våra tre ungdomars aktiviteter med fotboll i Sollentuna FK och Rotebro IS, och cheerleading i United Movement Cheer. Vi åker gärna till sommarstugan i Bergslagen och skidor i fjällen.

Folke Anger
Styrelseledamot SEOM
Ledamot kommunfullmäktige