Birgitta Schwinn har ordet!

Birgitta Schwinn (M) har ordet!

Sedan 1986 har jag haft politiska uppdrag för Moderaterna i olika nämnder och styrelser i Sollentunakommun.

Att vara fritidspolitiker i kommunen har lärt mig mycket om kommunen men även varit en bralärdomskälla för samhällskunskap. Dessutom är det väldigt roligt.Mitt huvuduppdrag denna mandatperiod är jag vice ordförande i klimatnämnden. Då jag har varit hälso-och miljömedveten sedan uppväxten är det mycket spännande att få vara med iklimatnämnden. Vi har nu börjat arbeta med AGENDA 2030 som stärker kommunens miljö- och klimatarbete men för att få resultat med AGENDA 2030 så måste vi alla som bor i Sollentuna kommun vara med och hjälpas åt.

Dessutom är jag ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och SSAB samt på uppdrag från Sollentunamoderater revisor i Norrvatten där jag tidigare mandatperioder har varit styrelseledamot.

Jag önskar att alla kommuninvånare skulle vara med en mandatperiod i någon kommunalnämnd för att förstå hur demokratin i en kommun fungerar och möjligheten man har att bidra och påverka. Moderaterna har en kommitté som planerar och genomför aktiviteter för Moderata seniorer. I den kommittén är jag med och ordnar minst en gång per månad en lunch som följs av studiebesök eller information om något i kommunen. I dessa Coronatider så har vi utomhusaktiviteter men hoppas snart få återgå till normala träffar.