Bli medlem du också!

Moderaterna i Sollentuna har idag 436 medlemmar inklusive MUF (Moderata ungdomsförbundet).

Anledningar att bli medlem kan vara många;

  • Politiskt intresserad och vill passivt stödja vår politik
  • Politiskt intresserad och vill engagera sig i verksamheten eller för att påverka partiets politik inifrån
  • Ni kanske vill ”bli politiker” och börja jobba i politiska församlingar
  • Kontaktbehov, ni kanske vill träffa andra människor med samma grunduppfattning, ibland få diskutera och stärka sig i sin egen uppfattning.
  • Sysselsättningsbehov, ni vill bidra med praktiska insatser såsom att dela ut material och ordna möten
  • Ni kanske blivit inspirerad av en vän eller medlemsvärvare

Jag blev medlem av flera anledningar. Jag och min man flyttade till Sollentuna för 20 år sedan. Efter ett yrkesliv som sjuksköterska blev jag pensionär och nya möjligheter i livet öppnade sig. Frihet att göra egna val har präglat mitt liv.  

Jag valde först att börja spela och tävla i bridge. Jättekul och utmanande. Mitt andra val var att engagera mig politisk. Livserfarenhet och arbetsliv som sjuksköterska, sjukhusplanerare och FN-soldat kändes som att jag skulle kunna använda på ett annat sätt.  

Jag ville också gärna lära känna lite människor i Sollentuna och hur min kommun fungerade. 2008 började jag dela ut ”Vårt Sollentuna” och deltaga i pendeltågskampanjer bland annat och sedan dess har det rullat på. Politiskt har jag varit aktiv i Trafik-och fastighetsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Funktionshinderrådet och lärt mig otroligt mycket. Funktionshinderrådet är det som betytt absolut mest för mig under åren. Jag har varit aktiv i tillgänglighetsarbetet i kommunen i samarbete med representanter från funktionshinderorganisationerna, vilket har varit oerhört lärorikt och givande.

Föreningslivet har också erbjudit massor. Möten, utbildningar, styrelseengagemang i flera år, fester, kampanjer, valrörelse, och många intressanta och fina möten med våra väljare har verkligen berikat mitt liv. 

Jag är nu medlemsansvarig i styrelsen och ska enligt stadgarna ansvara för medlemsvärvning, återvärvning och medlemsvård enligt 2017 års förbundsstämma! Ett uppdrag jag verkligen stortrivs med. Bland annat innebär det att det är mitt ansvar att ringa till nya medlemmar och önska varmt välkommen. Bland mina uppgifter finner man;

  • Bjuder in medlemmen till en föreningsaktivitet eller berätta att inbjudan kommer att komma.
  • Berättar om vår hemsida, sociala medier och intranät där medlemmen kan ta del av vår politik, föreläsningar och utbildningar.
  • Frågar om medlemmen har några tankar/önskemål om hur denna vill engagera sig. Poängterar att alla medlemmar behövs oavsett hur lite eller hur mycket han eller hon vill engagera sig. 

Moderaterna i Sollentuna har ca 140 uppdrag att bemanna! Allt från kommunstyrelsens ordförande till nämndeman i tingsrätten. Vissa uppdrag har följduppdrag dvs medlemmen har fler än ett uppdrag, men strävan är att så många medlemmar som vill ska få en möjlighet att bli vald till ett     uppdrag. Valen sker vart fjärde år efter valrörelsen från i första hand kandidater på Sollentunamoderaternas vallista och intresseanmälningar från aktiva medlemmar. Under mandatperiodens gång sker avsägelser och medlemmar flyttar från kommunen. Då uppkommer vakanser där vi gärna ser att intresserade och aktiva medlemmar väljs in som ersättare i till exempel nämnder och kommunala bolag. Om du också vill engagera dig politiskt är du välkommen att kontakta mig!    

Eva Tunér
Medlemsansvarig Sollentunamoderaterna