Julbrev från M-föreningen

Det närmar sig jul och jag vill passa på att önska Er en riktigt härlig jul och nyår!

Jag vill börja med att tacka Er alla för Ert stöd och ert engagemang. Min julönskan är att vi alla försöker värva fler medlemmar till Moderaterna. Eftersom det politiska klimatet är helt annorlunda i Sverige, än vad vi under lång tid varit vana vid, behöver vi alla göra vårt yttersta för att Sverige skall få en regering som har kompetens att styra landet och som har tydliga visioner vad som är bäst för Sverige i framtiden.

Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att vinna valen till Riksdagen, Regionen och Sollentuna kommun 2022.

Jag tycker det dessutom är viktigt att träffas och ha trevligt tillsammans och lyssna till interna eller externa talare. Redan nu bör Ni skriva in vårens medlemsmöten och tiden för årsmötet.

Eftersom Turebergshuset kommer att renoveras träffas vi under våren i andra lokaler bl. a i Tintomararummet och Amorinasalen. Bägge lokalerna ligger i Bibliotekshuset med ingång från gaveln mot Sollentuna C.

Medlemsmöten: sker den 3 februari, 16 mars samt 20 april 2020 i Tintomararummet kl. 18.30

Årsmötet sker den 20 februari i Amorinasalen kl. 18.00

Under våren kommer dessutom flera kampanjer att genomföras där Ni är välkomna att delta.

Vi kommer att skicka ut inbjudningar med program i god tid till samtliga aktiviteter.

Avslutningsvis vill jag återigen önska Er

God Jul och ett Gott Nytt År

Torbjörn Rosdahl
Styrelseordförande Sollentunamoderaterna