Du ska kunna känna dig trygg i Sollentuna

Ingen ska bli utsatt för rån och misshandel i Sollentuna.

Gängkriminella ska kunna dömas till dubbla straff. Visitationszoner ska kunna upprättas för att polisen enklare ska kunna söka efter vapen och narkotika. Det behövs en särskild satsning på fler poliser i yttre tjänst och återrekrytering av poliser för att snabbare lösa den akuta polisbristen. Totalt tillför Moderaterna över 2,1 miljarder mer än regeringen på rättsväsendet under 2021.

Det som krävs för att mota tillbaka kriminaliteten är en kombination av förebyggande och repressiva åtgärder. Lokalt arbetar vi aktivt med de förebyggande delarna och samarbetar tätt med ideella föreningar. Men det rättssystem som idag går på knäna kan bara resa sig om regeringen tar sitt ansvar och skjuter till de resurser som efterfrågas. Sollentuna väljer att inte förhålla sig passivt till en av vår tids största samhällsutmaningar.

Lokalt drivs sedan länge ett aktivt arbete med alltifrån förebyggande insatser med fokus på barn och unga till tätt samarbete mellan socialtjänst och skola för att fånga upp personer som riskerar att hamna i kriminalitet. Vi har även avtal med ordningsvakter för att motverka den mest akuta polisbristen.