EU-seminarium (arrangeras av Moderaterna i Täby)

När: Torsdag den 23 januari kl. 18.00
Var: Scandic Hotell Täby

Moderatvänner välkommen till EU-seminarium som arrangeras av Moderaterna i Täby.

Efter mer än 20 år av svenskt medlemskap räcker det dock inte att enbart känna till hur EU påverkar den lokala och regionala nivån. Det är hög tid att även öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån påverkar och kan påverka EU, och dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet medför!

En stor andel av de beslut som fattas i våra kommun- och regionfullmäktigeförsamlingar härrör från EU-beslut. Det kan röra dels rättslig påverkan som definieras som de fall där EU styr genom förordningar och direktiv som är bindande för kommuner och regioner. Men det handlar också om politisk påverkan som definieras som EU:s icke-bindande verktyg, till exempel handlingsplaner och rekommendationer från rådet och kommissionen.

Vi tror att det finns ett utbildningsbehov och intresse om EU bland moderata nordostmedlemmarna: Vi vill belysa i kombination med ökad förståelse vilket genomslag beslutad politik får på kommunal nivå.  Vi kommer att få träffa Jörgen Warborn, Moderaternas EU-parlamentariker med bl. a ledamot i Utskottet för internationell handel, samt Mikael Jensen EU kandidat 2019 lokalpolitiker i Täby samt Gunnar Göransson Täby.

Ämne: Hur EU påverkar den lokala och regionala nivån.

ANMÄLAN:
Vi önskar att alla anmäler sig på följande länk senast den 20 januari 2020.
https://tabymoderaterna.se/inbjudan-till-ett-eu-seminrium/

Kostnaden för deltagande är gratis för Sollentunamoderater, föreningen står kostnaden för våra medlemmar!

Eva Tunér
Styrelsen Sollentunamoderaterna