Fler ska kunna gå en yrkesutbildning

Yrkeshögskolan är viktig för arbetslivets möjligheter att anställa personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande och för individens möjlighet att skaffa sig yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Under pandemin har vi sett hur yrkeshögskolan spelar en allt större roll för individers chans att vara en del av arbetsmarknaden.

Vi vill därför:

🔵 Bygga ut yrkeshögskolan

🔵 Inrätta fristående kurser inom yrkeshögskolan

🔵 Inrätta preparandutbildningar som ger möjlighet att läsa utbildningar på Yrkeshögskolan