Föregående år var händelserikt inom utbildningsområdet

  • Sollentunas grundskolor nådde ”All Time High” i meritvärden
  • Rudbeck Gymnasium startade orienteringsgymnasiet
  • Kommunala Aktivitetsansvaret har utvecklats till Navigator
  • SOLvillan har startat upp
  • Beslut har tagits om att Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan samlokaliseras och att en ny Eriksbergsskolan inte kommer byggas.

Förskola

Forskning har visat värdet av att en bra pedagogisk grund i förskolan är ovärderlig för barnens framtida framgångar i grundskolan. För att öka likvärdigheten mellan våra förskolor och stärka den pedagogiska basen var det viktigt att bryta ut våra förskolor från grundskolan. Vi har nu en skolchef för förskolan och våra förskolechefer är nu rektorer.

Under 2019 var Sollentuna kommun en av de första kommunerna i Sverige som satsade på Ugglo, en digital boktjänst, som vi erbjuder till alla våra kommunala och fristående skolor. Ugglo ger alla barn i förskolan möjlighet att få höra och se böcker på svenska, teckenspråk och sitt modersmål.  

Grundskola

Sollentunas grundskolor nådde under 2019 ”All Time High” med ett meritvärde på 262, vilket är sjätte bästa i Sverige.

Vårt arbete med att lyfta våra fritidshem har varit en succé för både inblandad personal och för deras respektive organisationer. Fritidslyftet har bidragit till att stärka fritidshemmets självkänsla och professionella identitet.

Vårt trygghetsarbete fortsätter oförtrutet med vår nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och vi kommer inte att luta oss tillbaka förrän vi uppnått vårt mål. Under 2019 upplevde 6,1 % av elever i Sollentuna sig mobbade eller kränkta mot den nationella siffran 19.4 %. Vad som är glädjande är att hela 96 % av våra grundskoleelever Det är glädjande att 96 % av våra grundskoleelever anger att de trivs i sina skolor men naturligtvis kommer vi aldrig vara nöjda förrän vi når 100 %.

Vi klippte bandet till en helt ny verksamhet, SOLvillan.SOLvillan är ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret och vänder sig till barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barn ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

Gymnasiet

Under året som har gått startade Rudbecks gymnasium orienteringsgymnasiet där vi välkomnade tidigare VM medaljören Gustav Bergman som en av huvudtränarna. Det bådar gott för våra framtida talanger inom orientering.  

Sammanslagning av Eriksbergskolan och Helenelundskolan

Ett av de absolut tuffaste besluten som jag har tagit som kommunpolitiker är fastställandet om Eriksbergsskolans framtid.

Under min tid som ordförande i Utbildningsnämnden har jag alltid strävat efter att sätta Sollentunas barn- och elevers intressen i första hand. Beslutet som togs om Eriksbergsskolan framtid är baserad på att de elever som går på Eriksbergsskolan ska ha de bästa möjliga skollokaler och den bästa möjliga skolgången. Eriksbergsskolan som har kapacitet för cirka 350 elever, har idag 158 elever inskrivna. Vi har en förväntad minskning av elever i åldersgruppen 6-12 år fram till 2026 i södra Sollentuna, samtidigt som kapaciteten i de södra kommundelarna byggs ut med nya skolor i Tegelhagen såväl som i Töjnan. Det går inte att utifrån dessa demografiska  förutsättningar att motivera bygget av en ny skola.

Dagens skola bör ha en bredd av såväl pedagogiska som stödjande sakkunskaper. Detta i sin tur förutsätter en mer storskalig verksamhet vilket inte var möjligt i Eriksbergsskolan. Då det redan finns ett långt och etablerat samarbete mellan Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan så var en sammanslagning med Helenlundskolan det absolut bästa i den här situationen. Det var inte ett lätt beslut, det var ett beslut som vi stod ödmjuka inför men som i slutändan kommer vara det bästa för såväl vårdnadshavare, elever och pedagoger. Helenelundsskolan kommer att vara redo och anpassad att ta emot det elevantalet som kommer påbörja sina studier där höstterminen 2020.

Jag är otroligt tacksam och ödmjuk över förtroendet att leda Utbildningsnämnden för en av Sveriges bästa skolkommuner. För mig som politiker är det absolut viktigaste att kunna erbjuda Sollentunas drygt 18500 elever en likvärdig, tillgänglig och god utbildning. Vår skolresa fortsätter enträget där vi strävar efter att öka våra resultat inom kunskap, kvalitet och trygghet. 

Soley Aksöz Lithborn (M)
Utbildningsnämndens Ordförande