Föreningen, medlemsarbete och kampanjer

Det har nu gått ca 8 månader sedan årsmötet, då styrelsen fick uppdraget av medlemmarna att leda Sollentunamoderaterna under 2020.

Vi hann med ett styrelsemöte och ett föreningsmöte innan det stod klart att Covid 19 inte var något som bara drabbade andra länder, utan det blev en högst påtaglig verklighet för oss alla.

Pandemin har tvingat oss att se över hur vi lever och hur vi rör oss ute bland våra medmänniskor och hur vi umgås med våra vänner.
Vi har fått lära oss att ställa om våra rutiner, hitta nya arbetssätt och nya mötessätt. Håll i, håll avstånd och håll ut har varit ledord för många av oss. I lägen som dessa måste vi dels våga avvakta och se hur situationen utvecklas dels våga fortsätta driva föreningsarbetet. Vi kan inte fortsätta på som om inget har hänt men vi kan inte heller avstanna allt vårt arbete.
Det är en balansgång och vi har väl alla vuxit in i vår nya verklighet.

För Sollentunamoderaterna har det inneburit att vi under våren beslöt att ställa in föreningsmöten och kampanjer, hela agendan fickskrivas om. Det var mycket vi ville göra men vi ansåg att det fick vänta. Flera skulle ha deltagit i olika utbildningar och större möten men även de ställdes in.
Sollentunamoderaterna fick som många andra välja att ställa om sittarbetssätt till mestadels digitalt. Detta har inneburit en del utmaningar men också stora möjligheter och vi ser med spänning fram mothöstens aktiviteter.

Delar av styrelsen har varit aktiv under hela sommaren och följt utvecklingen av pandemin och försökt förbereda oss inför höstens medlemsmöten, kampanjer och föreningsarbete. Vi kommer bland annat att ha digitala medlemsmöten med inbjudna talare. Mer information kommer att komma i mailutskick till alla medlemmar.

Vi har sedan i mars, haft glädjen att få välkomna ett flertal nya medlemmar till Moderaterna i Sollentuna. Till er önskar vi varmt välkomna. Vi har också haft sorgen att ta farväl av några med lemmar under året vilket alltid är tufft och vi skickar vår varmaste omtanke till anhöriga.

På grund av rådande pandemi kan vi inte kampanja med dörrknackningar och torgmöten men vi kommer underhösten att arbeta med informationsutdelning och informationsinsamling runt om i vår kommun.
Så håll utkik efter oss under hösten! Ett flertal av oss har nya fina blå kampanjkläder och vi svarar gärna på frågor, bara vi håller avstånd!

Vi ser fram emot höstens fortsatta arbete. Vi fortsätter att hålla i, hålla avstånd och hålla ut.

Veronica Liedberg
Ordförande Sollentunamoderaterna

Eva Tunér
Medlemsansvarig Sollentunamoderaterna