Framgångsrikt år för kultur- och fritid i Sollentuna

Bo Halbert: Under pandemiåret 2020 har mycket genomförts i nämnden, trots att mycket i samhället varit stängt. Bland annat har vi stöttat föreningslivet med fullt aktivitetsstöd trots lägre aktivitetsnivå samt hyresfritt i våra anläggningar. Biblioteken och Kulturskolan ställde om till digitalt, och stängde ej ner under pandemin. Kulturskolans beläggning låg samtidigt på 96%. Dessutom hann vi med att besluta om att permanenta Stallbacken-kultur med verksamheter som skall nå större och bredare målgrupper. Vi ser fram emot det politiska arbetet även 2021!