Frysta arvodeshöjningar till politikerna i Sollentuna

Tillsammans med våra majoritetsvänner har vi beslutat att frysa den årliga höjningen av politikerarvoden i Sollentuna. Pandemin har i sig medfört stora ekonomiska konsekvenser för svenska kommuner, samtidigt som kommuner i allmänhet står inför en stor utmaning de kommande åren. Förklaringen är ett försvagat skatteunderlag samtidigt som demografin ställer allt högre krav. Demografiskt ökar både de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen samtidigt som arbetskraften inte ökar i någon större utsträckning. För kommunerna innebär det ökade satsningar av bland annat vård, skola och omsorg. Detta innebär att kostnaderna ökar mer än skatteunderlaget, vilket skiljer sig markant mot utvecklingen perioden 2006–2016.

 Med anledning av detta ekonomiska läge väljer vi att ta ansvar och lägga våra gemensamma skattemedel på det som verkligen behövs i dessa tider och inte på politikerarvoden.