Gemensamma tag för attraktiva bostadsområden

I december 2019 blev det klart att John Mattson Fastighetsföretagen blir ny ägare av 541 hyresrätter i Rotebro och Rotsunda. Bolaget grundades 1965 och är Lidingös största bostadsfastighetsägare med drygt 2 200 lägenheter på Lidingö. Det var i december 2016 som kommunfullmäktige beslutade att avyttra en tredjedel av Sollentunahems bestånd och samtidigt gavs uppdraget att Sollentunahem ska bygga 1 500 nya hyresrätter.

Sollentunahem är en viktig aktör och ska medverka till att Sollentuna utvecklas till en attraktiv bostadsort. Men det är inget krav att bolaget ska förfoga över 90 procent av den lokala hyresrättsmarknaden för att uppfylla sitt ändamål. Sollentuna ska vara en plats där invånarna vet att de har stort eget inflytande över sin vardag och framtid. Naturligtvis ska detta gälla oavsett boendeform. Med fler fastighetsägare som tar långsiktigt ansvar för att förvalta och utveckla hyresrätten erbjuds mångfald och valfrihet – även för hyresgästen.

Köpare av hyresrätter i Sollentuna ska tillsammans med kommunen se till helheten i bostadsområdet för att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det handlar om långsiktigt strategiskt arbete med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Att Sollentuna får fler fastighetsägare som vill arbeta aktivt för att hyresgästerna ska trivas i sina hem och i bostadsområdet tjänar alla på. Det bidrar till ökad trygghet, trivsel och gemenskap i våra kommundelar. Så bygger vi ett Sollentuna som håller ihop.

Henrik Thunes (M)
Kommunstyrelsens ordförande