Henriks veckobrev v. 41

Fyrverkeriförbud – Skip Stop och arbetsstämma

 

Fyrverkeriförbud

Kammarrätten avslog så vårt överklagande från förvaltningsrätten om fyrverkeriförbud. Det är olyckligt. När beslutet fattades mottog vi många positiva kommentarer från Sollentunaborna men också från polis och räddningstjänst. Det visar på ett brett stöd och stort engagemang i frågan. Vi släpper dock inte denna fråga och kommer därför att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Skip stop och RUFS

Rufs, ”Regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen”, är och ska vara ett kontrakt mellan kommuner, landstinget, staten och andra aktörer om utvecklingen i länet. Rufs pekar ut olika regionala stadskärnor där tätheten i bebyggelsen ska öka och möjligheten att resa kollektivt ska förbättras. Tidigare i veckan deltog jag i en dialog med landstinget om rufs och kollektivtrafiken. Kista, Sollentuna och Häggvik är utpekade som regionala stadskärnor vilket gör det bekymmersamt att landstinget i dagsläget inte följer sina åtaganden. Detta med hänvisning till införandet av så kallade ”skip-stop” vilket låter snabbpendeltåg hoppa över stationer. Välfungerande kollektivtrafik är avgörande för såväl boende i Sollentuna som vårt växande näringsliv.

http://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/RUFS-2050/

 

Arbetsstämma

Denna vecka kommer till viss del att spenderas i Örebro. Moderaterna har arbetsstämma och det är då vi kommer lägga grunden för de prioriterade reformer vi som parti ska lägga fram efter valet 2018. Vi kommer prata om hur vi ska få hela Sverige att jobba, nolltolerans mot dåliga skolor, trygg vård- och omsorg samt en trygghet att lita på.

Följ länken för att ta del av alla förslag: https://moderaterna.se/arbetsstamma-2017-stammohandlingar