Henriks veckobrev v. 40

Trygghetskameror i Edsberg, Skolranking och regional utvecklingsgrupp

Sollentuna – En av Sveriges bästa skolkommuner

Sollentuna är en av Sveriges bästa skolkommuner enligt både Lärarförbundets ranking och Skolverkets statistik. Vi är den näst högst rankade kommunen i Stockholms län, vi har plats 6 i meritvärden i landet och har ökat vår gymnasiebehörighet till hela 90,9%. Vår långsiktiga satsning på skolan ger resultat vilket känns otroligt roligt.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/Sollentuna

 

Trygghetskameror i Edsberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu fattat beslut om att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att sätta upp trygghetskameror vid Edsbergs Torg. Kameror kommer vara ytterligare en del i det brottsförebyggande arbete som idag pågår i samarbete med polis, Sollentunahem och av kommunen upphandlade bevakningsföretag.

 

ABC – Regional utveckling

Med jämna mellanrum träffas kommunala representanter från olika delar av ABC- länen för diskutera förutsättningar, utmaningar och målbild för regionen. Sollentuna håller för närvarande i ordförandeklubban och välkomnade denna vecka representanter från bland annat Trafikverket och WSP. På agendan stod frågor som spårtrafik, bostad- och befolkningsutveckling. Vi måste, tillsammans med våra angränsande län, säkerhetsställa att kommande infrastruktursatsningar i regionen står i relationen till den tillväxt vi står inför de närmsta tjugo till trettio åren.