Henriks veckobrev v. 43

Trygghetschatt – Krafttag mot klotter – Vind i seglen för Moderaterna

Chattade om trygghetsfrågor
Alla som vistas i Sollentuna ska känna sig trygga, alla dagar om året och alla timmar på dygnet. Under senare tid har det trygghetsskapande arbetet intensifierats och vi har aldrig förr haft en så tät dialog med polisen, dels för att följa upp polisens brottsförebyggande arbete, dels för att se över insatser som kommun och polis kan samverka kring för att stärka tryggheten. Men viktigast är att fånga upp hur Sollentunaborna upplever tryggheten. Därför chattade jag tillsammans med majoritetsgruppledarna Anna-Lena Johansson och Magnus Ramstrand i veckan om trygghet. Du kan ta del av alla frågor och svar här:
https://www.sollentuna.se/sv/nyheter–press/nyhet-kommun–politik/manga-fragor-om-belysning-pa-gardagens-chatt-om-trygghet/

Kraftsamling för klottersanering
Vi ser nu över en ny organisation för anmälan, sanering och dokumentation av klotter. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnen och trafik- och fastighetsnämnden. Förslaget syftar till att trafik- och fastighetsnämnden framöver skall ha det övergripande ansvaret för klottersanering. Skälet till detta är att nämnden med dess kontor idag besitter kompetensen för hur ett professionellt arbete med underhåll av lokaler och fastigheter ska utföras. Strategiskt ansvar för klottersanering innefattar allt ifrån anmälan av klotter till saneringsåtgärd och dokumentation.

Med vind i seglen
Ulf Kristersson har inte varit partiledare i ens en månad och redan märker vi en tydlig uppgång i opinionen. Detta ger givetvis oss moderater en rejäl energikick och den energin gäller det att konvertera till produktivt arbete och flitigt kampanjande. Bär moderatknappar och berätta för vänner, släktingar och grannar om ert eget engagemang och uppmuntra fler att bli medlemmar i Sollentunamoderaterna. Stegvis ska vi öka tempot och kämpa än hårdare för ett bra valresultat 2018!

Nästa vecka har skolorna höstlov vilket gör att det lugnar ned sig på en del håll. För egen del använder jag veckan till att återinvestera på ”familjekontot”. Jag ska försöka vara ute i naturen och vill gärna rekommendera fler att bege sig utomhus, innan snön och minusgraderna kommer. Sollentuna har fyra fantastiska naturreservat med olika karaktär och mängder av fina promenadstigar, motionsspår och cykelvägar. Passa på att sträcka på benen och låt kroppen känna att den lever.
https://www.sollentuna.se/sv/uppleva–gora/Naturreservat/

PS. Nästa vecka kommer inget veckobrev pga höstlov.