Henriks veckobrev v. 51

Vänner,

De senaste veckorna har inneburit en rad påfrestningar för våra invånare som pendlar längs med stationerna Rotebro, Norrviken och Häggvik. Orsaken stavas skip stop, ett nytt trafiksystem som innebär färre tågstopp vid nämnda stationer. Min uppfattning om skip stop har varit densamma alltsedan jag första gången hörde talas om det. Det är dåligt för Sollentuna.

I en kommun där invånarantalet ständigt ökar och där många jobbar i city behövs kontinuerligt utbyggd kollektivtrafik. Annars går inte vardagen ihop. Det skapar stress, frustration och otrygghet. Jag har de senaste dagarna fått en del mejl och telefonsamtal med frågor om vi har agerat i frågan och hur vi kommer att fortsätta agera. Jag välkomnar alla som hör av sig och förklarar att vi från såväl politikens som tjänstemännens sida konsekvent och oavbrutet riktat skarp kritik mot det nya trafiksystemet.

Den dialog som förts gentemot landsting och staten kommer nu att intensifieras för att om än tydligare påtala de konkreta följder detta har fått för våra invånare. Men till syvende och sist: Det är inte kommunen som fattar beslut om länets kollektivtrafik. Lika lite som vi beslutar om utjämningsskatt eller polisiära resurser för att nämna andra exempel som har stor inverkan på kommunen. Besluten fattas på annan nivå.

Vill till sist önska er alla en riktigt fin och avkopplande jul. Mys och koppla av ordentligt. Ta hand om er, och om era nära och kära så ses vi 2018!

 

Henrik Thunes