Höjd beredskap inom äldrevården

Sveriges strategi ”Att platta till kurvan” och att skydda de äldre och sköraste för att därmed frigöra kapacitet i sjukvården för smittade av covid-19 har rönt stort intresse världen över med omväxlande kritik och beröm. Liksom det faktum att Stefan Löfven litat mycket på utsedd expertis till skillnad från många andra länder som ofta tillämpat så kallade ”lockdowns”. En vecka in i juli kunde vi hur som helst konstatera att smittspridningen var låg och stabil i Sverige liksom att antalet döda var få per vecka. Förhoppningsvis kommer vi närmare ett facit när den nyligen tillsatta Coronakommissionen kommer med sin rapport ett halvår innan valet 2022.

Det har ifrågasatts om Sveriges strategi har varit rätt när dödstalen i landet är högre i jämförelse med andra länder, speciellt de övriga nordisk länderna. Den Socialdemokratiska regeringen insåg allt för sent att det fanns brister i hela upplägget av äldrevården som gjorde det näst intill omöjligt att skydda de gamla på våra äldreboenden från smitta.

Den 12 mars införde vi besöksförbud på våra äldreboenden i kommunen. Först den 30 mars utgick det motsvarande direktiv från regeringen vilket är beklämmande dålig hantering. Trots att vi lokalt var tidigt ute med besöksförbuden och trots att vi inte drabbats värst av våra grannkommuner inom Stockholmsregionen, vad gäller tillgång till skyddskläder och övrig utrustning, så finns anledning till självkritik och analys om vad vi gjort bra och vad vi kunnat göra bättre. Detta är, och kommer fortsatt vara ett prioriterat arbete framgent.

Efter flera tuffa månader kunde vi, inför sommaren, notera att läget började bli stabilt. För säkerhets skull har beslut dock fattats att besöksstoppet förlängs t o m 30 september till att börja med.

Hemtjänsten har också ett stabilt läge och personalbemanningen ser bra ut i alla verksamheter. Vi står nu inför ett läge där vi måste förbereda oss på en potentiell ”andra våg” av smittan.

I Sollentuna har vi nu ett adekvat lager av skyddsutrustning och materiel och vi står dessutom rustade med mer kunskap om denna smitta och hur vi på bästa sätt kan skydda dem som är mest utsatta.

Christer Mårtensson
Gruppledare Moderaterna Vård- och omsorgsnämnden