Inbjudan till dialogmöte om syskonförtur & närhetsprincipen

Barn- och ungdomsnämnden, som företräds av ordförande Soley Aksöz Lithborn (M), bjuder in alla Sollentunas föräldrar för en dialogmöte där vi vill lyssna till era åsikter om syskonförtur och närhetsprincipen. Med på mötet kommer även barn-och utbildningskontorets förvaltningschef, skolchef och skoljurist att deltaga.

Datum:29 augusti
Tid: 18.00-19.30
Plats: Sollentunasalen, Turebergshuset

Hjärtligt Välkomna
Soley Aksöz Lithborn (M)
Barn- och ungdomsnämndens ordförande