Information till medlemmar

Bästa moderatmedlemmar i Sollentuna!

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en stor allmän smittspridningsrisk av Coronaviruset såväl i Sverige som i Europa! På webbplatsen www.krisinformation.se kan du själv uppdatera dig vad som gäller för att minska smittspridningspuckeln!

Styrelsen i Sollentunamoderaterna tog tidigt ställning och ställde in medlemsmötet den 16 mars 2020 med Ing-Marie Wieselgren från SKR (Sveriges kommuner och regioner)! Vi hoppas få återkomma med det programmet till hösten!

Här kan du ta del av Ing-Marie Wieselgrens föredrag och få veta mer om hur SKR jobbar med psykisk hälsa https://www.youtube.com/results?search_query=ing+marie+wieselgren

Vi ska vara rädda om varandra och hjälpa varandra men inte träffas som vi brukat kunna göra!

Styrelsen har valt att ställa in alla planerade aktiviteter under våren 2020.

Det blir inget besök på Sollentuna sjukhus den 2 april.

Planerat medlemsmöte den 20 april, då vi skulle starta vårt politikutvecklingsarbete ställs in!

Moderata seniorer ställer in alla sina planerade träffar!

Moderaterna har alltid haft en sommarfest som avslutning på “terminen”! Kanske kan vi ha sommarfesten utomhus? Vi får avvakta!

Med vänliga och vårliga hälsningar till er alla från styrelsen I Sollentunamoderaterna!