Informationsmöte

Iréne Senonius

Kom och lyssna på Iréne Svenonius, Finansregionråd i Region Stockholm som pratar om framtidens hälso- och sjukvård.

När: måndagen den 2 mars kl. 18.00
Plats: Ljusgården, Arean satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna

Sjukvården är en av väljarnas mest prioriterade frågor. Samtidigt fylls medierna med många starka berättelser om problem i sjukvården. Kom och lyssna på vad som händer i Stockholmsvården och vad Moderaterna i Region Stockholm gör för att stärka vården.

Region Stockholm genomför 2011-2025 Framtidens Hälso- och sjukvård, FHS. Det handlar ytters om att varje sjuk ska få rätt vård, på rätt plats och i rätt tid. Successivt förskjuter vi tyngdpunkten i Stockholmsvården mot att vårdcentralen ska vara navet och att patienter ska få allt mer vård utanför akutsjukhusen.

Hösten 2019 präglades av en stor debatt om sjukvårdens förändrade struktur. Trots mediebilden är de stora dragen i vad som nu händer en del av planerade omorganisationen av vården, som dessutom kommer ske i hela Sverige eftersom även regering som riksdag så beslutat.

Vad innebär omställningen av vården och FHS i Stockholm?
Hur långt har vi kommit, vilka effekter kan vi redan se och vad återstår?

Ta chansen att få fördjupade kunskaper och möjlighet ställa frågor till Finansregionråd Irene Svenonius (@ISvenonius)!

ANMÄLAN: stockholm@moderaterna.se , senaste 28 februari.

Tidsram:
Kl. 18.00 – 19.30