Inga fight clubs ska äga rum

INGA FIGHT CLUBS SKA ÄGA RUM!

I slutet på förra veckan kunde vi ta del av nyheten att barn anordnat en fight club i Täby, där unga mellan 12-14 från bland annat Sollentuna avsett delta. Polisen uppmärksammade att ett femtiotal unga samlats för att delta under ett våldsfenomen som kallas ”Fight club” och löste därefter upp sammankomsten.

Moderaterna i Sollentuna har nolltolerans mot våld. I Sollentuna kommun arbetar vi preventivt mot våld och andra brott. Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle, den är det yttersta skyddsnätet. Inom socialtjänsten i vår kommun har vi bland annat fältare, som finns för att stödja ungdomar och föräldrar och arbetar med mycket uppsökande verksamhet utomhus under kvällstid. På ett nationellt plan arbetar Moderaterna även för att poliserna ska bli fler och att fler socialsekreterare ska ges möjlighet att arbeta i yttre tjänst i samarbete med polisen.