Jämställdhet, demokrati och rättvisa

https://www.facebook.com/moderaternasollentuna/posts/2784206481845473