Kontakta oss

Har du några frågor, funderingar eller är intresserad om att lära dig mer om vad det innebär med nämnduppdrag så går det alltid bra att höra av dig till oss på sollentuna@moderaterna.se!

Postadress
Moderata Samlingspartiet i Sollentuna
Box 2060, 191 02 Sollentuna

Fakturor skall ställas till: ”Moderaterna i Sollentuna” och skickas till
e-mailadressen: sollentuna@moderaterna.se

Om du har frågor relaterade till en faktura skicka den till e-mailadressen: sollentuna@moderaterna.se

Moderaterna i Sollentuna Bankgiro är: 989-3025
Moderaterna i Sollentuna Swishnummer är: 123 682 23 24

Politiska företrädare

Välj i listan nedan för att visa och filtrera bland våra företrädare

Kommunfullmäktige / Styrelser / Nämnder

Föreningsstyrelsen

Veronica Liedberg

Ordförande
1:e vice ordförande, Förskoleberedningen
Ersättare, Funktionshinderrådet
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Soley Aksöz Lithborn

Vice ordförande (Kampanjansvarig)
Ledamot, Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Utbildningsnämnden (UN)

Latifeh Amiri

Ledamot (Vice medlemsansvarig)
1:e vice ordförande, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN)

Olof Hjelm

Ledamot (Sekreterare)
Suppleant, Sollentuna Energi & Miljö (SEOM)

Tommy Höijer

Ledamot (Klubbmästare, MUF)
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)
Ledamot, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN)

Marianne Lindmark Stjernswärd

Ledamot (Utbildningsansvarig)
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Eva Tunér

Ledamot (Medlemsansvarig)

Birgitta Schwinn

Adjungerad (Moderata Seniorer)
1:e vice ordförande, Klimatnämnden (KLN)
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)
Suppleant, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Maria Stockhaus

Adjungerad
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ordförande, Sollentunahem AB

Henrik Thunes

Adjungerad
Ledamot (Gruppledare), Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Förskoleberedningen

Veronica Liedberg

1:e vice ordförande
Ordförande, Föreningsstyrelsen
Ersättare, Funktionshinderrådet
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Funktionshinderrådet

Joakim Stockhaus

Ledamot
Ersättare, Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Veronica Liedberg

Ersättare
Ordförande, Föreningsstyrelsen
1:e vice ordförande, Förskoleberedningen
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Klimatnämnden (KLN)

Birgitta Schwinn

1:e vice ordförande
Adjungerad (Moderata Seniorer), Föreningsstyrelsen
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)
Suppleant, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Åsa Söderbergh

Ledamot
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Jonas Löfgren

Ersättare

Kommunfullmäktige (KF)

Björn Karlsson

Ordförande i kommunfullmäktige
Suppleant, AB SOLOM

Birgitta Sturesson

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Bo Halbert

Ledamot
1:e vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Marie Hård

Ledamot
1:e vice ordförande, Socialnämnden (SON)

Anders Hultkvist

Ledamot
Ledamot, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Benkt Kullgard

Ledamot
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Valnämnden (VN)

Veronica Liedberg

Ledamot
Ordförande, Föreningsstyrelsen
1:e vice ordförande, Förskoleberedningen
Ersättare, Funktionshinderrådet

Oscar Nyströmer

Ledamot
Ordförande, Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

Birgitta Schwinn

Ledamot
Adjungerad (Moderata Seniorer), Föreningsstyrelsen
1:e vice ordförande, Klimatnämnden (KLN)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)
Suppleant, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Yvonne Simholm

Ledamot

Åsa Söderbergh

Ledamot
Ledamot, Klimatnämnden (KLN)

Maria Stockhaus

Ledamot
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ordförande, Sollentunahem AB

Henrik Thunes

Ledamot (Gruppledare)
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Rickard Truedsson

Ledamot
1:e vice ordförande, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Rebecca Nordin Vainio

Ledamot
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ledamot, Socialnämnden (SON)

Henrik von Vegesack

Ledamot
Ledamot, Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

Michael Bergmanolson

Ersättare
Ledamot, Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Tommy Höijer

Ersättare
Ledamot (Klubbmästare, MUF), Föreningsstyrelsen
Ledamot, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN)

Marianne Lindmark Stjernswärd

Ersättare
Ledamot (Utbildningsansvarig), Föreningsstyrelsen
Ersättare, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Jonas Syrén

Ersättare
Ersättare, Utbildningsnämnden (UN)

Helena Lind Trotzenfeldt

Ersättare
Ersättare, Socialnämnden (SON)

Håkan Westin

Ersättare

Kommunstyrelsen (KS)

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande (KSO)
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ledamot (Gruppledare), Kommunfullmäktige (KF)
Ordförande, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Thomas Ardenfors

Ledamot
Ordförande, Natur- och tekniknämnden (NTN)
Ordförande, Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)

Soley Aksöz Lithborn

Ledamot
Vice ordförande (Kampanjansvarig), Föreningsstyrelsen
Ordförande, Utbildningsnämnden (UN)

Folke Anger

Ersättare
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ledamot, Sollentuna Energi & Miljö (SEOM)

Benkt Kullgard

Ersättare
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ordförande, Valnämnden (VN)

Birgitta Schwinn

Ersättare
Adjungerad (Moderata Seniorer), Föreningsstyrelsen
1:e vice ordförande, Klimatnämnden (KLN)
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Suppleant, Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN)

Latifeh Amiri

1:e vice ordförande
Ledamot (Vice medlemsansvarig), Föreningsstyrelsen

Tommy Höijer

Ledamot
Ledamot (Klubbmästare, MUF), Föreningsstyrelsen
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)

Karl-Evert Wannberg

Ersättare

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Bo Halbert

1:e vice ordförande
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Birgitta Hultkvist

Ledamot

Carl Joelsson

Ersättare

Yvonne Iovka Simholm

Ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

Oscar Nyströmer

Ordförande
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Henrik von Vegesack

Ledamot
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Cecilia Sedigh

Ersättare

Natur- och tekniknämnden (NTN)

Thomas Ardenfors

Ordförande
Ledamot, Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)

Håkan Westin

Ledamot

Victor Barthelson

Ersättare

Gunnar Örnéus

Ersättare

Överförmyndarnämnden (ÖFN)

Pensionärsrådet

Veronica Liedberg

Ledamot (Gruppledare), Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Rickard Truedsson

1:e vice ordförande
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Anders Hultkvist

Ledamot
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Peder Ekstrand

Ersättare

Marianne Lindmark Stjernswärd

Ersättare
Ledamot (Utbildningsansvarig), Föreningsstyrelsen
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)

Socialnämnden (SON)

Marie Hård

1:e vice ordförande
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Rebecca Nordin Vainio

Ledamot
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Kerstin Fryklund

Ersättare

Helena Lind Trotzenfeldt

Ersättare
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)

Utbildningsnämnden (UN)

Soley Aksöz Lithborn

Ordförande
Vice ordförande (Kampanjansvarig), Föreningsstyrelsen
Ledamot, Kommunstyrelsen (KS)

Malin Barthelson

Ersättare

Amina Sadigbeyli

Ersättare
Suppleant (MUF), Föreningsstyrelsen

Jonas Syrén

Ersättare
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)

Valnämnden (VN)

Benkt Kullgard

Ordförande
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)

Agneta Sjöstedt

Ersättare

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Michael Bergmanolson

Ledamot
Ersättare, Kommunfullmäktige (KF)

Veronica Liedberg

Ledamot (Gruppledare)

Katarina Väistö Lovén

Ersättare

Joakim Stockhaus

Ersättare
Ledamot, Funktionshinderrådet

Kommunala bolag

AB SOLOM

Torbjörn Rosdahl

Ordförande

Björn Karlsson

Suppleant
Ordförande i kommunfullmäktige, Kommunfullmäktige (KF)

Sollentuna Energi & Miljö (SEOM)

Folke Anger

Ledamot
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)

Olof Hjelm

Suppleant
Ledamot (Sekreterare), Föreningsstyrelsen

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)

Thomas Ardenfors

Ordförande
Ledamot, Kommunstyrelsen (KS)
Ordförande, Natur- och tekniknämnden (NTN)

Maud Lindberg

Suppleant

Sollentuna Stadshus AB (SSAB)

Henrik Thunes

Ordförande
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ledamot (Gruppledare), Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Kommunstyrelsen (KS)

Birgitta Schwinn

Suppleant
Adjungerad (Moderata Seniorer), Föreningsstyrelsen
1:e vice ordförande, Klimatnämnden (KLN)
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)
Ersättare, Kommunstyrelsen (KS)

Sollentunahem AB

Maria Stockhaus

Ordförande
Adjungerad, Föreningsstyrelsen
Ledamot, Kommunfullmäktige (KF)

Tomas Franzén

Suppleant