Människor måste få möjlighet att förverkliga sina drömmar

Jag har varit aktiv i politiken i Sollentuna i flera år men nu har jag bestämt mig att bli ännu mer engagerad och aktiv med Moderaterna. Det finns flera grundläggande faktorer som har bidragit till mitt beslut. Först och främst är det Moderaternas integrationspolitik som lyfter bland annat vikten av individens prestation: utan samhällskunskaper och jobb kan man lätt hamna i utanförskap. Det handlar både om integration i samhället och personligt självförtroende och möjlighet att förverkliga sina drömmar.En annan viktig fråga handlar om jämlikhet. Efter att ha arbetat i olika länder med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati ser jag att succén av den svenska demokratin bygger på balans mellan möjligheter och skyldigheter. Jämlikhet betyder inte att alla är lika. Tvärtom, vi är inte lika, vi är olika. Men vi alla måste ha rätt till samma möjligheter. Och vi alla har skyldigheter. Lagen ska vara lika för alla. Och sist men inte minst har Sollentunas utbildningspolitik spelat en avgörande roll i mitt beslut. Idag leder jag internationella projekt inom utbildning och barns rättigheter. Jag blev inspirerat av det arbete som utförs inom detta område av Moderaterna i Sollentuna och i mina internationella diskussioner om utbildningsystem och arbete mot mobbning i skolor refererar jag ganska ofta till Sollentuna kommun som en av de bästa skolkommuner i Sverige.