Med Sollentunabornas bästa i fokus

Jag tillträdde som ordförande för SOLOM strax efter valet 2018. En tid som i skrivande stund och efter en intensiv vår och sommar känns väldigt avlägsen. Men jag är otroligt stolt över hur våra medarbetare jobbat under denna svåra tid. En period som står utan jämförelse i modern tid.

I tider som dessa är det oerhört viktigt att vi erbjuder Sollentunas äldre och brukarna inom LSS extra god omsorg, det är vårt allra viktigaste uppdrag. Samtidigt har pandemin ställt nya krav på oss. Just nu är det väldigt stabilt i våra verksamheter men som för alla utförare inom vård- och omsorg så var våren mycket tuff.

Fokus har hittills handlat om att förhindra smittspridning och säkra bemanning trots en periodvis hög sjukfrånvaro samtidigt som tillgången på skyddsutrustning under våren var mycket kritisk. SOLOM hade under några veckor till och med egen tillverkning av plastförkläden och visir för att täcka sina behov, men sedan i början på maj får man återigen regelbundna leveranser från sina leverantörer. Stora resurser har också lagts på rekrytering, krisledning och kriskommunikation för att hantera
krisen och dess följdverkningar.

Det finns ett oerhört stort engagemang hos medarbetarna på SOLOM vilket har blivit extra tydligt under pandemin. Genom den medarbetarundersökning vi nyligen genomfört vet vi att hälften av våra medarbetare tycker att det egna teamet till och med blivit ännu starkare under krisen, så något gott har det trots allt kommit ur den här tuffa tiden.

Mitt under pågående kris fick SOLOM även ett utökat uppdrag av Kommunstyrelsen. Under våren startades nämligen en Beredskapsenhet med en bemanningspool för att stötta de privata utförarna i kommunen. Denna enhet startades med mycket kort varsel och har hjälpt några av de privata utförarna vid akuta bemanningsbehov. SOLOM är en stor utförare med andra resurser att tillgå än de mindre företagen. Självklart vill vi då
bidra på alla sätt vi kan för att Sollentunaborna ska få den hjälp de behöver. Det är vårt huvuduppdrag och från det kommer vi aldrig att svikta.

Torbjörn Rosdahl
Ordförande SOLOM