Moderaterna fortsatt kritiska till Svenska Kraftnäts planerade kraftledning runt Viby

Moderaterna motsätter sig Svenska Kraftnäts planer på att sätta upp en ny kraftledning över Viby. Det är orimligt att Svenska Kraftnät inte tar hänsyn till de boendes livskvalitet i Viby. Det är också oroväckande att de inte ser till den påverkan som dragningen kommer innebära för alla som vill utnyttja Järvafältets naturreservat. Nya stora kraftledningar kommer att synas över hela Järvafältet och dessutom påverka friluftslivet.