Moderaterna i Sollentuna har lagt en ny budget

Under 2020 har vi blivit smärtsamt påminda om vikten av att planera för det oförutsedda. Med fokus på trygghet och välfärd går Moderaterna och våra vänner i Alliansen fram med en välavvägd och ansvarsfull budget för 2021. Vi gör riktade satsningar på skola och arbetsmarknadsinsatser. Med ett resultatmål på 2,8 procent klarar vi våra åtaganden för att investera i nödvändig infrastruktur och samhällsservice för kommande generationer.

Vi antar ett nytt trygghetsmål om att Sollentuna senast år 2030 inte ska ha några utsatta områden på Polisens lista. Till detta hör att skolan får en särskild resursförstärkning på 20 miljoner för att ge stöd till skolor i utsatta områden. Vi riktar 6 miljoner till insatser som ska leda till bättre matchning mellan arbetssökande och jobbskapare. Vi ser samtidigt till att frysa samtliga politikerarvoden.