Nu höjer vi ambitionen för Sollentunas snöröjning!

Under flera år har Sollentuna kommun arbetat metodiskt med att utveckla snöröjningen i kommunen. Upphandlingar har slipats och allt högre krav har ställts på det eller de företag som vinner upphandlingen för snöröjning i kommunen, något vi har all anledning att vara tillfreds med men också måna om att förbättra.

Kommande vinter ska vi höja ambitionen för att säkerställa att vi tillgängliggör vissa kritiska områden. Exempelvis kan de snövallar som är konsekvensen av plogning, skapa barriärer inte minst vid våra övergångsställen och busshållplatser. Dessa barriärer skapar en sämre tillgänglighet för exempelvis människor med funktionsnedsättningar samt barnvagnar och dylikt.

Med denna ambitionshöjning hoppas vi successivt framöver kunna säkerställa framkomligheten i kommunen oavsett när vintern kommer och hur mycket snö den bär med sig.