Ökad trivsel och bättre tillgänglighet = Trygghet

Thomas Ardenfors

Vår kommun är välskött men det är orimligt att en så välskött kommun till vissa delar upplevs ovårdad och skräpig.

Inom ramen för de uppdrag jag har det politiska ansvaret för, pågår nu en febril aktivitet för att utifrån våra förutsättningar bidra till ett tryggare Sollentuna. I natur- och tekniknämnden (NTN) har vi under året dragit igång ett omfattande arbete för att se ett renare Sollentuna, där fokus är på att rensa skräpiga och ovårdade platser. Det är mycket rimligt att vi framöver når den högt ställda målsättningen att Sollentuna ska vara Sveriges renaste kommun. Och det bidrar till tryggheten på flera olika sätt. Under 2020 kommer vi se fler personer som är ute och städar i kommunen varje veckodag och dessutom ämnar vi bjuda in privatpersoner, skolor, föreningar och företag att vara med vid två kraftsamlingar för att göra kommunen ännu renare. I april och i oktober kommer vi, i samarbete med bl.a. Håll Sverige rent, kunna få bort mängder av skräp i våra närområden. Och dessa städdagar är något vi vill upprepa på årsbasis.

När det kommer till att något är ovårdat menar jag att även det har en direkt bäring på den upplevda tryggheten. Utöver ogräs som skapar en ovårdad miljö så gäller det också om buskar, träd och sly växer in över gång- och cykelvägar samt över trafikskyltar och lampor. Därför kommer vi moderater, tillsammans med våra vänner i Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att NTN också ska fokusera på att rensa upp bland ogräs och vilt växande sly där det skapar otrygghet och ger en upplevelse av att vi har områden som är ovårdade och eftersatta.

Kommande år blir helt unikt, när vi inviger tre nybyggda, fullstora skolor. Först ut blir Tegelhagens skola, som står klar direkt efter nyår, och i samband med höstterminen välkomnas elever och personal in i helt nya Töjnaskolan och i helt nya Gärdesskolan. Vi två av dessa finns även nybyggda idrottshallar som är hett efterlängtade av många föreningar.

Sollentuna kommunfastigheter

Under året och kommande år läggs mycket fokus på att vi ska bli bättre på den dagliga driften samt att vi på flera platser arbetar metodiskt för att utemiljön ska bli bättre på alla sätt. Här finns flera exempel, låt mig nämna några. På Norrgårdens äldreboende i Norrviken har våra duktiga markförvaltare fräschat upp miljön kring entrén, vid Åkerbo korttidsboende har vi byggt en lekplats samt att vi vid både Vaxmoraskolan och Kärrdalsskolan – i samarbete med personal och elevråd – skapat nya och mer kreativa skolgårdar.

Detta är några exempel om den inriktning vi har för att en ökad trivsel och bättre tillgänglighet skapar trygghet. Under 2020 får jag anledning att återkomma med ett batteri av ytterligare åtgärder. Vårt fantastiska Sollentuna ska bli ännu bättre. Ännu renare. Mindre ovårdat. Tryggare, helt enkelt.

Thomas Ardenfors (M)
Ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)
Ordförande i natur- och tekniknämnden (NTN)