Orimligt att lägga dubbelt så mycket pengar på biståndet som på polisen! (2)