Politiker för Sverige och Sollentuna

Vår kommun och Sverige är en bra och trygg plats att leva och verka i. Det är många som flyttar till vår region och det är många som vill bo i Sollentuna. Det finns flera skäl till att Sollentuna är attraktivt för många, såsom närheten till staden och naturen, förskolor och skolor med hög kvalité och ett företagsvänligt klimat. För mig som politiker är det viktigt att hela tiden lyssna på medborgare för att få flera och bredare perspektiv. Med hjälp av det kan jag vara med och påverka mot en bättre framtid för många. För mig är det viktigt att grundläggande förutsättningar finns för både individen och samhället så att vi kan forma vår egen framtid.  

En viktig grundsten i samhället är att vi har bra utbildning för alla. Bra utbildning skapar möjlighet för alla att nå så långt som möjligt. Vår utbildning måste stå sig i den internationella konkurrensen då vi har en mer öppen omvärld där allt fler marknader och länder är sammankopplade. Politikens roll är att skapa bästa förutsättningar för samhällsutvecklingen. Detta innebär resurser till utbildning, goda skolmiljöer och att lita på professionen. Men våra elever måste också göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar och vi föräldrar ska bidra till att våra barn och deras kompisar skall lyckas så bra som möjligt.

För mig är det också viktigt att vi använder de resurser vi har på bästa möjliga sätt och att vi har en långsiktighet i det vi gör. När vi planerar hur Sollentuna skall utvecklas och bebyggas skall det vara för en hållbar framtid. Sollentuna är en liten kommun till ytan med värdefulla områden som vi vill bevara, såsom villastaden, parkerna, gröna ytor och naturreservat. Hur kan vi ta hand om det vi har på ett effektivt sätt samtidigt som vi skall göra det möjligt för fler att kunna bo och verka i Sollentuna? Det är denna fråga som gör det spännande att jobba med samhällsbygnads frågor.

Rickard Truedsson
1:e vice ordförande i Samhällsbygnadsnämden
Ledamot kommunfullmäktige