Rädda Bromma

En nedläggning av Bromma skulle innebära sämre möjligheter till jobb och tillväxt i hela landet
Maria Stockhaus: I många regioner är inte tåget ett realistiskt alternativ
Att använda pandemin som ursäkt för att lägga ner Bromma, ett beslut som är oåterkalleligt, är ansvarslöst. Flyget har redan påbörjat sin omställning och inom ett par år kommer elflyg, som är perfekta för mindre citynära flygplatser. En flytt av trafiken till Arlanda kräver både om- och utbyggnad av flygplatsen, och i dagsläget har regeringen inte gjort något för att isåfall påbörja en sådan utveckling av Arlanda.