Renoveringen av Turebergshuset

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA RENOVERINGEN AV TUREBERGSHUSET

Nu pågår renoveringen av Turebergshuset för fullt. Under andra halvåret 2020 har bland annat mindre rivningar på insidan genomförts och nu är det dags för de mer omfattande om- och tillbyggnationerna. Behovet av denna totalrenovering har gjort att vi sedan förra årsskiftet hyr in större delen av den kommunala organisationen i ”The Factory” i södra Häggvik. Innan renoveringen startades genomfördes förra våren en viktig utredning för att se över om det fanns några alternativa lösningar till att renovera kommunhuset. Ett av alternativen var att köpa ”The Factory” och permanenta det som ett nytt kommunhus. Denna utredning hade som syfte att säkerställa den långsiktigt mest kostnadseffektiva lösningen för Sollentuna skattebetalare. Vid juni månads sammanträde i kommunfullmäktige fattades beslut om att gå vidare med alternativet att totalrenovera Turebergshuset med återflytt senare delen av hösten 2022.

Henrik Thunes berättar: Under våren 2020 valde vi att, efter en genomlysning av renoveringskostnaderna, se över alternativa lösningar för nytt kommunhus. Ett av alternativen var då att istället köpa The Factory. En paus i processen togs för att säkerställa såväl rimlig kostnadsnivå som ett ändamålsenligt och tillgängligt kommunhus. Det har vi lagt grunden för och kommit igång med i renoveringen av nya Turebergshuset.

Thomas Ardenfors berättar: För SKAB handlar detta om att skapa ett kommunhus som är välkomnande för de många invånare och andra som besöker kommunen. På samma sätt vill vi skapa en mycket ändamålsenlig och fräsch arbetsmiljö för dem som har kommunhuset som sin arbetsplats. Det är också glädjande att biblioteket blir en del av entrén till kommunhuset samt att den stora sammanträdessalen flyttas från översta plan ner till markplan. På det sättet skapar vi förutsättningar för ett hus som används av många och på flera sätt.

Har du frågor om renoveringen? Varmt välkommen att höra av dig till oss på vår Facebooksida!